REFERENCE

Stanovanjska hiša Mengeš – toplotna črpalka voda-voda, solarni sistem

Večstanovanjska hiša Dolsko – toplotna črpalka zrak-voda in prezračevalni sistem

Društvo Barka Zbilje – toplotna črpalka zrak-voda

 

 

Stanovanjska hiša Šmarca – toplotna črpalka zrak-voda