EKOWATT 5G – 30G

 • zemeljski plin
 • visok toplotni izkoristek naprave
 • čist izpuh

 

EKOWATT 7D – 50D

 • dizelsko gorivo
 • za objekte, kjer ni plinske infrastrukture
 • visok električni izkoristek naprave

Priložnost za podjetnike

 • Velika ekonomska vrednost
 • Možnost prodaje toplote in/ali električne energije
 • Kratka vračilna doba

Učinkovito

 • Skupna učinkovitost preko 90%
 • Preprosto upravljanje
 • Zanesljivo in tiho delovanje

Zanesljivo

 • Izboljšana lokalna oskrba  z energijo in večja avtonomija
 • Dolga življenjska doba vgrajenih komponent
 • Nizki obratovalni stroški

Ustvarjamo boljšo prihodnost

 • Visoka učinkovitost pretvorbe primarne energije
 • Nižji izpusti CO2
 • Lokalna proizvodnja energije

KAJ JE KOGENERACIJA?

Kogeneracija je skupna proizvodnja električne (in/ali mehanske) energije in koristne toplotne energije v istem procesu iz istega vira primarne energije. Obsega vrsto tehnologij, vendar vedno vključuje generator električne energije in sistem za rekuperacijo toplote. Kogeneracija bistveno učinkoviteje pretvarja primarno energijo v električno energijo in koristno toploto od ločene proizvodnje elektrike in koristne toplote.
Kogeneracijske naprave, ki so namenjene ogrevanju objektov, pri svojem delovanju kot stranski produkt proizvajajo električno energijo, ki jo država odkupuje na podlagi Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS 37/2009.
Koristi, ki jih prinaša kogeneracija, so za vsako državo pomembne, saj se s soproizvodnjo toplote in električne energije poraba goriva pomembno zniža (okvirno za tretjino) v primerjavi s termoelektrarno. Zniža se tudi emisija ogljikovega dioksida, celotni izkoristek energije pa je večji. Večje naprave se že dlje časa uporabljajo v praksi, vse bolj aktualne pa postajajo mikro-kogeneracijske naprave (do 50kW), namenjene tudi gospodinjstvom in manjšim poslovnim enotam.KAKO DELUJE?

Mikro-kogeneracijska naprava deluje na osnovi motorja z notranjim izgorevanjem, ki poganja generator električne energije. Odpadno toploto pri hlajenju motorja, generatorja in izpušnih plinov se izkoristi za ogrevanje prostorov in sanitarne vode ali za druge namene, elektriko, ki se ob tem proizvaja pa se lahko odda v omrežje ali porabi za lastne potrebe. Sistem je zasnovan za uporabo v večstanovanjskih zgradbah ali poslovnih objektih za bivalentno delovanje, skupaj s kotlom ali drugim virom toplote. Pri takem sistemu je potrebno vgraditi vmesni zalogovnik, da se zagotovi ustrezno shranjevanje toplote. Visok izkoristek (preko 90%), nizka raven hrupa, kompaktna naprava ter enostavna uporaba in vzdrževanje so glavne značilnosti nove mikrokogeneracijske naprave, ki smo jo poimenovali “Ekowatt”.


GLAVNE KOMPONENTE

 • 4-taktni vodno hlajen plinski ali dizel motor z notranjim izgorevanjem
 • trofazni asinhronski generator
 • toplotni izmenjevalec izpušnih plinov
 • zvočno izolativno ohišje
Pokličite

PRILOŽNOST ZA PODJETNIKE

 

Soproizvodnja električne in toplotne energijev je velika priložnost za podjetnike, ki jo v tujini že s pridom izkoriščajo. Ne zgolj za proizvodnjo za lastne potrebe, ampak za proizvodnjo za druge odjemalce. V tujini podjetja postavljajo obrate za kogeneracijo, nato pa energijo prodajajo drugim podjetjem, bolnišnicam in ostalim odjemalcem.
Pomembno za vlagatelja pa je, da proizvaja energijo za znanega kupca, oziroma da ima pred naložbo sklenjeno pogodbo z odjemalcem energije. Glede na vrsto kogeneracijske naprave in goriva, ki ga uporablja, se naložba povrne v približno 2-5 letih. Potenciali so v papirni industriji, petrokemiji, avtomobilski, prehrambeni, tekstilni in lesni industriji, proizvodnji keramike, opeke in izdelkov iz gline. Uporablja se lahko tudi v storitvenem sektorju, zlasti v bolnišnicah, hotelih in športnih centrih.
Mikro kogeneracija je primerna za večstanovanjske zgradbe, manjše hotele, vrtce, šole, poslovne stavbe ali športne objekte.


PRAVA REŠITEV!

 

Uporabnik, ki se odloči za soproizvodnjo, predvidoma še naprej porablja enake količine energije, dosegel pa bo ekonomske prihranke, saj na podlagi večjega izkoristka soproizvodnje ta zagotavlja nižje stroške od konvencionalne tehnologije. Prihranek je odvisen od razmerja cene električne energije in cene goriva za soproizvodnjo. Večja kot je razlika med cenama, večji bodo prihranki in krajša bo povračilna doba investicije. V večini primerov soproizvodnih postrojenj znaša energetski prihranek med 20 in 30 odstotkov.
Za večino proizvodnih procesov je potrebna tudi zanesljiva oskrba z električno energijo. Soproizvodnja zagotavlja zanesljivost, poleg tega pa omogoča še druge prihranke, ki jih je težje ekonomsko ovrednotiti. Najlažje prihranek prikažemo na primeru (velja za podatke iz leta 2014!). Če objekt za ogrevanje letno porabi 30.000 m3 plina, mora zanj odšteti okoli 16.500 EUR, pri tem bi s kogeneracijsko napravo proizvedel 75.000 kWh električne energije, za kar bi mu država plačala okoli 17.500 EUR. To dejansko pomeni, da bi se objekt ogreval brezplačno.
Za vgradnjo sodobne mikro-kogeneracijske naprave z visokim izkoristkom in nazivno močjo naprave do 50 kW nudi ugodna posojila tudi Eko sklad.

Tehnični podatki EKOWATT – plin

Električna moč 5,5 kW
Ogrevalna moč 15,5 kW
Toplotna moč goriva 22 kW
Poraba goriva 2,2 m3/h
Električni izkoristek 25  %
Skupni izkoristek >90 %
Število vrtljajev 2000 1/min
Max. temp. pov. vode 70 °C
 Max. Temp. dov. vode 80 °C
Mere (ŠxVxD) 850x950x1000 mm
Dimenzije priklj. – ogrev. 3/4”
Dimenzije priklj. – plin 1/2”
Nazivni pretok vode 1,0 m3/h
Teža 320 kg
Omrežni priključek 400/50 V/Hz
Nazivni tok 3x8A A
El. priključni kabel 5×4,0 mm2
Električno varovanje 3xD20A (25 A) A
Električna moč 7,0 kW
Ogrevalna moč 18 kW
Toplotna moč goriva 26 kW
Poraba goriva 2,7 m3/h
Električni izkoristek 27  %
Skupni izkoristek >90 %
Število vrtljajev 1500 1/min
Max. temp. pov. vode 70 °C
 Max. Temp. dov. vode 80 °C
Mere (ŠxVxD) 850x950x1000 mm
Dimenzije priklj. – ogrev. 3/4”
Dimenzije priklj. – plin 3/4”
Nazivni pretok vode 1,2 m3/h
Teža 360 kg
Omrežni priključek 400/50 V/Hz
Nazivni tok 3x11A A
El. priključni kabel 5×4,0 mm2
Električno varovanje 3xD20A (25 A) A
Električna moč 16 kW
Ogrevalna moč 33 kW
Toplotna moč goriva 51 kW
Poraba goriva 5,2 m3/h
Električni izkoristek 31  %
Skupni izkoristek >90 %
Število vrtljajev 1500 1/min
Max. temp. pov. vode 70 °C
 Max. Temp. dov. vode 80 °C
Mere (ŠxVxD) 900x1150x1400 mm
Dimenzije priklj. – ogrev. 1”
Dimenzije priklj. – plin 3/4”
Nazivni pretok vode 2,5 m3/h
Teža 620 kg
Omrežni priključek 400/50 V/Hz
Nazivni tok 3x23A A
El. priključni kabel 5×6,0 mm2
Električno varovanje 3xD32A (50A) A
Električna moč 22 kW
Ogrevalna moč 43 kW
Toplotna moč goriva 68 kW
Poraba goriva 7,2 m3/h
Električni izkoristek 32  %
Skupni izkoristek >90 %
Število vrtljajev 1500 1/min
Max. temp. pov. vode 70 °C
 Max. Temp. dov. vode 80 °C
Mere (ŠxVxD) 900x1150x1400 mm
Dimenzije priklj. – ogrev. 1”
Dimenzije priklj. – plin 3/4”
Nazivni pretok vode 3,7 m3/h
Teža 750 kg
Omrežni priključek 400/50 V/Hz
Nazivni tok 3x34A A
El. priključni kabel 5×10,0 mm2
Električno varovanje 3xD50A (63A) A
Električna moč 30 kW
Ogrevalna moč 65 kW
Toplotna moč goriva 99 kW
Poraba goriva 10,5 m3/h
Električni izkoristek 30  %
Skupni izkoristek >90 %
Število vrtljajev 1500 1/min
Max. temp. pov. vode 70 °C
 Max. Temp. dov. vode 80 °C
Mere (ŠxVxD) 1000x1250x1700 mm
Dimenzije priklj. – ogrev. 5/4”
Dimenzije priklj. – plin 1”
Nazivni pretok vode 5 m3/h
Teža 900 kg
Omrežni priključek 400/50 V/Hz
Nazivni tok 3x47A A
El. priključni kabel 5×16,0 mm2
Električno varovanje 3xD63A (80A) A

Tehnični podatki EKOWATT – dizel

Električna moč 7,0 kW
Ogrevalna moč 13 kW
Toplotna moč goriva 22 kW
Poraba goriva 2,2 l/h
Električni izkoristek 31  %
Skupni izkoristek >85 %
Število vrtljajev 1500 1/min
Max. temp. pov. vode 70 °C
Max. Temp. dov. vode 80 °C
Max. tlak vode 3 Bar
Mere (ŠxVxD) 850x950x1000 mm
Dimenzije priklj. – ogrev. 3/4”
Dimenzije priklj. – gorivo 10 mm
Nazivni pretok vode 1,2 m3/h
Teža 380 kg
Omrežni priključek 400/50 V/Hz
Nazivni tok 3x11A A
El. priključni kabel 5×4,0 mm2
Električno varovanje 3xD20A (25 A) A
Električna moč 15 kW
Ogrevalna moč 26 kW
Toplotna moč goriva 45 kW
Poraba goriva 4,5 l/h
Električni izkoristek 333  %
Skupni izkoristek >85 %
Število vrtljajev 1500 1/min
Max. temp. pov. vode 70 °C
Max. Temp. dov. vode 80 °C
Max. tlak vode 3 Bar
Mere (ŠxVxD) 900x1150x1400 mm
Dimenzije priklj. – ogrev. 1”
Dimenzije priklj. – gorivo 12 mm
Nazivni pretok vode 2,5 m3/h
Teža 650 kg
Omrežni priključek 400/50 V/Hz
Nazivni tok 3x23A A
El. priključni kabel 5×6,0 mm2
Električno varovanje 3xD32A (50A) A
Električna moč 22 kW
Ogrevalna moč 36 kW
Toplotna moč goriva 65 kW
Poraba goriva 6,5 l/h
Električni izkoristek 34  %
Skupni izkoristek >85 %
Število vrtljajev 1500 1/min
Max. temp. pov. vode 70 °C
Max. Temp. dov. vode 80 °C
Max. tlak vode 3 Bar
Mere (ŠxVxD) 900x1150x1400 mm
Dimenzije priklj. – ogrev. 1”
Dimenzije priklj. – gorivo 12 mm
Nazivni pretok vode 3,7 m3/h
Teža 800 kg
Omrežni priključek 400/50 V/Hz
Nazivni tok 3x34A A
El. priključni kabel 5×10,0 mm2
Električno varovanje 3xD50A (63A) A
Električna moč 30 kW
Ogrevalna moč 54 kW
Toplotna moč goriva 93 kW
Poraba goriva 9,3 l/h
Električni izkoristek 32  %
Skupni izkoristek >85 %
Število vrtljajev 1500 1/min
Max. temp. pov. vode 70 °C
Max. Temp. dov. vode 80 °C
Max. tlak vode 3 Bar
Mere (ŠxVxD) 1000x1250x1700 mm
Dimenzije priklj. – ogrev. 5/4”
Dimenzije priklj. – gorivo 15 mm
Nazivni pretok vode 5 m3/h
Teža 980 kg
Omrežni priključek 400/50 V/Hz
Nazivni tok 3x47A A
El. priključni kabel 5×16 mm2
Električno varovanje 3xD63A (80A) A
Električna moč 45 kW
Ogrevalna moč 70 kW
Toplotna moč goriva 133 kW
Poraba goriva 13,3 l/h
Električni izkoristek 34  %
Skupni izkoristek >85 %
Število vrtljajev 1500 1/min
Max. temp. pov. vode 70 °C
Max. Temp. dov. vode 80 °C
Max. tlak vode 3 Bar
Mere (ŠxVxD) 1000x1250x1700 mm
Dimenzije priklj. – ogrev. 5/4”
Dimenzije priklj. – gorivo 15 mm
Nazivni pretok vode 8 m3/h
Teža 1100 kg
Omrežni priključek 400/50 V/Hz
Nazivni tok 3x78A A
El. priključni kabel 5×35 mm2
Električno varovanje 3xD63A (80A) A